"Принт Грийн" EООД

You're using an outdated browser!

We use latest technologies to give you best possible shopping experience.
Unfortunately, your browser doesn't support those technologies.
Please upgrade your browser or download a new browser.

Click close button to continue shopping anyway

"Принт Грийн" EООД

Промо
Цена: 52.00 лв. Цена с ДДС: 62.40 лв.
Цена: 385.00 лв. Цена с ДДС: 462.00 лв.
Добре дошли в ПРИНТ ГРИЙН ЕООД

logo-eu

Бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.001-1035
„Повишаване на производствения капацитет в предприятие „Принт Грийн“ ЕООД – гр. Пловдив“
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Tръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана":

Профил на купувача

 • KYOCERA
 • Canon
 • Xerox
 • Brother
 • Hewlett-Packard
 • LEXMARK
 • DELL
 • Samsung
 • AGFA
 • Apple
 • CENTRONICS